Dansk sproghistorie

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Dansk sproghistorie.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• indsigt i dansk sproghistorie med henblik på forståelse af det moderne danske sprogs udviklingsmæssige baggrund og variation samt dets slægtskab med andre sprog.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i at gennemføre argumenterede og ræsonnerede historisk orienterede analyser af et moderne dansksprogligt materiale, herunder dets variationsmæssige sammenhæng

  • færdigheder i at vurdere et dansksprogligt materiales historiske sammenhæng.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at anvende sproghistorisk viden på sproglige kommunikationsformer
  • kompetencer til at sætte problemstillinger vedr. sproglige normer ind i en historisk sammenhæng.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk sproghistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet dansk sproghistorie. Besvarelsen må højst være på 7 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Danish Language
ModulkodeBADAN1814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet