Litterær tekstanalyse III

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Litterær tekstanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • indsigt i og overblik over grundbegreber, teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse
  • forståelse af og refleksion over litterære teksters placering i en genremæssig, litteraturhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng
  • forudsætninger for at forholde sig reflekterende og problematiserende til metoder og teorier inden for litterær tekstanalyse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i foretage en kvalificeret, teoretisk og metodisk bevidst analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • færdigheder i at redegøre for og reflektere over teoretiske og metodiske problemstillinger vedrørende litterær tekstanalyse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til selvstændigt og metodisk bevidst at iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring
  • kompetencer til at formidle komplicerede tekstanalytiske og teoretiske problemstillinger i en veldisponeret og velfungerende form
  • kompetencer til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for litterær tekstanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse III
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med en underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved
deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis III
ModulkodeBADAN1813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet