Sprogvidenskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • sprogvidenskab og sprogvidenskabelig metode
 • sprogbrugsanalyse
 • sprogdidaktik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • beherskelse af sprogvidenskabelige grundbegreber og principper for sproglig variation, herunder principper for sprogbrugsbeskrivelse og argumentationsanalyse
 • kendskab til sprogvidenskabelige tilgange – herunder sprogpsykologi og sociolingvistik
 • viden om sprogfilosofi og sprogdidaktik
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et projekt.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • færdigheder i at definere og analysere sprogvidenskabelige problemstillinger
 • færdigheder i at analysere og beskrive et dansksprogligt og/eller nordisk materiale med henblik på dettes form- og indholdsmæssige træk samt anvendelsesmæssige og/eller historiske sammenhæng
 • færdigheder i at anvende udvalgte sprogvidenskabelige metoder
 • færdigheder i at formidle opnået viden om sproglige og sprogdidaktiske problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • kompetencer til at gennemføre problemanalyse, -afgrænsning, -behandling og -løsning af overordnede sproglige problemstillinger
 • kompetencer til at sætte sproglige problemstillinger ind i andre former for faglig kontekst
 • kompetencer til at sætte problemstillinger vedr. sproglige normer ind i en teoretisk kontekst
 • kompetencer til at formidle opnået viden om sprogdidaktiske forhold i en adækvat form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics
ModulkodeBADAN1812
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet