Dansk grammatik og fonetik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for følgende fagområder:

 • dansk grammatik
 • dansk fonetik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • dybtgående indsigt i dansk grammatik samt beherskelse af normer for skriftlig fremstilling
 • indsigt i dansk fonetik.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • færdigheder i at definere og analysere sprogvidenskabelige problemstillinger
 • færdigheder i at analysere og beskrive et dansksprogligt og/eller nordisk materiale med henblik på dettes form- og indholdsmæssige træk samt anvendelsesmæssige og/eller historiske sammenhæng
 • færdigheder i at anvende udvalgte sprogvidenskabelige metoder
 • færdigheder i at formidle opnået viden om sproglige og sprogdidaktiske problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • kompetencer til at gennemføre problemanalyse, -afgrænsning, -behandling og -løsning af overordnede sproglige problemstillinger
 • kompetencer til at sætte sproglige problemstillinger ind i andre former for faglig kontekst
 • kompetencer til at sætte problemstillinger vedr. sproglige normer ind i en teoretisk kontekst
 • kompetencer til at formidle opnået viden om sprogdidaktiske forhold i en adækvat form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk grammatik og fonetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden stedprøve, hvor den studerende på baggrund af et udleveret sprogligt materiale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet dansk grammatik og fonetik.
Normeret prøvetid: 6 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Alle analoge hjælpemidler samt egne notater på computer, onlineordbøger og med underviserene aftalte relevante e-bøger må anvendes.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Grammar and Phonetics
ModulkodeBADAN1811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet