Medieanalyse II og Mediehistorie

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • medieanalyse
 • mediehistorie.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • indsigt i det 20. og 21. århundredes danske mediehistorie
 • indsigt i centrale medievidenskabelige teorier og metoder
 • viden om de vigtigste medietyper og –platforme samt forholdet mellem trykte, elektroniske og digitale/digitaliserede medier
 • forståelse for mediernes kulturelle samspil med det omgivende samfund.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • færdigheder i kritisk anvendelse af medievidenskabelige teorier og metoder med henblik på at analysere trykte og digitale medieprodukter
 • færdigheder i at identificere og analysere de vigtigste genrer og formater inden for trykte og digitale medier
 • færdigheder i at gøre rede for grundtræk i nyere dansk mediehistorie og forbinde disse med medieanalyse
 • færdigheder i at indplacere et medieprodukt i dets samfunds- og kulturhistoriske sammenhæng.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • kompetencer til at løse opgaver på medievidenskabeligt grundlag
 • kompetencer til at forklare udviklingen af medietyper ud fra et mediehistorisk og tværmedielt perspektiv
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse II og Mediehistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på
baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for
fagområdet Medieanalyse og -historie. Besvarelsen skal være på 12-15 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis II and Media History
ModulkodeBADAN1810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet