Tekstanalyse (med problembaseret læring)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for følgende fagområder:

 • litterær tekstanalyse
 • stilistik
 • medieanalyse
 • problembaseret læring

Modulet indeholder et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for et af danskfagets tre genstandsområder litteratur, sprog og medier

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • kendskab til dansk litteratur og/eller dansk sprog og/eller danske medier
 • kendskab til og beherskelse af analytiske og stilistiske grundbegreber samt metoder til analyse af sprog, litteratur og medier
 • kendskab til centrale litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • færdigheder i at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område og at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem samt at indsamle og anvende relevant materiale i forhold hertil
 • færdigheder i at analysere et bredt spektrum af såvel fiktive som ikke-fiktive genrer med henblik på form og indhold
 • færdigheder i at anvende udvalgte litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • kompetencer til at udføre problemanalyse, -afgrænsning og –bearbejdning
 • kompetencer til at planlægge, udføre og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • kompetencer til at indgå i et fagligt samarbejde om at løse et valgt problem
 • kompetencer til at formidle et tekstanalytisk arbejde i skriftlig og mundtlig form
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet tekstanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalyse (med problembaseret læring)
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i
projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet

Fakta om modulet

Engelsk titel(Text Analysis (w/ Problem-Based Learning))
ModulkodeBADAN181
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet