Familieret og arveret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal identificere, analysere, vurdere og velformuleret konkludere på familie- og arveretlige problematikker i konkrete cases ved anvendelse af korrekt familie- og arveretlig terminologi.

De familieretlige grundbegreber og retslig regulering ved ægteskabets indgåelse og opløsning, retsforholdet og aftaler mellem ægtefæller og ugifte samlevende, formueordninger og bodeling ved skilsmisse, børns retsstilling når forældre er i en retlig tvist samt pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død. De arveretlige grundbegreber og den retlige regulering af tvangsarv, den legale arveret, testationsmuligheder, uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver.

Læringsmål

Viden

 • Familieretlige og arveretlige grundbegreber
 • Reglerne om ægteskabet og registreret partnerskabs indgåelse og opløsning
 • Retsforholdet mellem ægtefæller
 • Aftaler mellem ægtefæller
 • Formueordninger og bodelingen mellem ægtefæller
 • Retsforholdet mellem ugifte samlevende
 • Forsikringer og pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død
 • Regler om afgørelser om børn
 • Tvangsarv og den legale arveret
 • Testationsretten
 • Uskiftet bo, arvehenstand samt
 • Livs- og dødsgaver

Færdigheder

 • Redegøre for familie- og arveretlige regler
 • Identificere og kvalificere familie- og arveretlige spørgsmål i konkrete sagsforløb
 • Vurdere og analysere familie- og arveretlige problemer i relation til konkrete sager
 • Argumentere, vurdere og konkludere på forskellige mulige juridiske løsninger af konkrete problemstillinger i konkrete sagsforløb
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familie- og arveretlige spørgsmål
 • Anvende korrekt familie- og arveretlig terminologi

Kompetencer

 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur inden for dansk familie- og arveret
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i familie- og arveret, herunder analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Vurdere, fortolke og formulere familie- og arveretlige aftaler under hensyntagen også til andre relevante retsregler som for eksempel aftaleretten
 • Kunne identificere og formulere problemstillinger inden for familie- og arveretten samt vælge relevante løsninger og begrunde disse
 • Analysere og vurdere relevante familie- og arveretlige regler og deres økonomiske konsekvenser for eksempelvis ægtefæller og ugifte samlevende
 • Kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieret og arveret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

Faget er samlæst med specialiseringsfaget Familie og Arveret for erhvervsjura, 7. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily Law and Law of Succession
ModulkodeBA-JU-13-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur, ”Familieret”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave
 • Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen: Arveretten, Gjellerup/Gads Forlag, seneste udgave