Dansk økonomi i Europa

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give en beskrivelse af såvel den danske som den europæiske økonomi. Som en del af denne beskrivelse vil de studerende lære at definere forskellige økonomiske nøgletal, samt opnå en grundlæggende forståelse for, hvordan disse nøgletal opgøres, fx BNP. Derudover vil faget indeholde en generel beskrivelse af forskellige institutioner i den danske økonomi, fx den offentlige sektor, samt et indblik i, hvorledes disse har betydning for økonomien.

Modulet består af forelæsninger i deskriptiv økonomi samt anvendelse af forskellige databaser.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om, hvordan forskellige nøgletal opgøres
  • redegøre for samfundsstrukturen i den danske økonomi
  • redegøre for den aktuelle situation i den danske og europæiske økonomi

Færdigheder

  • begrunde forskellen mellem forskellige opgørelsesmetoder
  • Indsamle og bearbejde datamateriale
  • sammenligne udviklingen i forskellige variable

Kompetencer

  • vurdere baggrunden for den økonomiske situation på baggrund af de lærte færdigheder

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk økonomi i Europa
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (2 timer) med intern censur
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDansk økonomi i Europa eksamineres med bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Bedømmelsen bestået gives for den præstation, som demonstrerer en grundlæggende forståelse af fagets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish economy in Europe
ModulkodeBAØKO20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet