Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med bachelorprojektet er at den studerende skal dokumentere kompetence til at anvende samfundsøkonomiske teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet for bachelorprojektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet. 

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling forankret i de konstituerende fag. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og højst 2 normalsider, og det indgår i helhedsvurderingen af projektet. Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper (max 4 personer) eller individuelt. Afhængigt af antallet af studerende har projektet et vejledende omfang på 30 normalsider (1 studerende), 50 normalsider (2 studerende), 75 normalsider (3 studerende) og 100 normalsider (4 studerende)

Læringsmål

Viden

  • redegøre for, hvorledes, der kan identificeres, formuleres og afgrænses en relevant økonomisk problemstilling

Færdigheder

  • tilrettelægge og gennemføre en analyse med brug af relevante begreber, teorier, metoder og datamateriale
  • foretage en kritisk vurdering af analysens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag
  • evaluere resultaterne og diskutere mulige implikationer heraf
  • udarbejde en læringsportefolio på baggrund af erfaringer fra hele bacheloruddannelsen

Kompetencer

  • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af et projekts problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppestørrelse) med ekstern censur
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBachelorprojektet eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor thesis
ModulkodeBAØKO201722
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet