Makroøkonomisk projekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i den makroøkonomiske teoriforståelse, som den studerende erhverver sig i faget makroøkonomi.

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling relateret til dansk økonomi og forankret i makroøkonomisk teori.

Læringsmål

Viden

  • identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling i en makroøkonomisk kontekst
  • definere og reflektere over den anvendte metode i projektet

Færdigheder

  • gennemføre en analyse af projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale
  • evaluere resultaterne af projektarbejdet og diskutere mulige implikationer heraf

Kompetencer

  • udarbejde en skriftlig fremstilling af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt klart og korrekt sprog

Undervisningsform

Problembaseret projektarbejde med vejledning. Projektet udarbejdes som hovedregel i grupper (med en gruppestørrelse på 2-4 personer), men kan også udarbejdes individuelt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk projekt
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppens størrelse) med ekstern censur
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMakroøkonomisk projekt eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomic project
ModulkodeBAØKO201716
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet