Mikroøkonomi III - arbejdsmarkedsøkonomi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give den studerende en videregående teoretisk og empirisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde.

Kurset anvender mikroøkonomisk teori til at beskrive arbejdsmarkedets funktionsmåde med fokus på fastlæggelsen af udbud og efterspørgsel og problemstillinger relateret hertil. Desuden inddrages institutionelle aspekter, særligt i forhold til det danske arbejdsmarked. Kurset giver endvidere et indblik i, hvilke metoder der anvendes til at belyse arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • identificere videnskabelige problemstillinger relateret til arbejdsmarkedets funktionsmåde
  • forklare arbejdsmarkedets funktionsmåde ved hjælp af mikroøkonomisk teori
  • definere fagområdets videnskabelige metoder og redskaber,
  • reflektere over institutionelle og politiske reguleringers betydning for arbejdsmarkedets funktionsmåde på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • demonstrere færdigheder i at anvende grafiske analyser i forhold til arbejdsmarkedsøkonomiske problemstillinger
  • applicere teori på konkrete problemstillinger i relation til arbejdsløshed, arbejdsudbud, arbejdskraftefterspørgsel, uddannelse og mobilitet
  • analysere løndannelsen
  • vurdere og reflektere over effekterne af anvendelsen af virksomhedsspecifikke lønsystemer

Kompetencer

  • gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger med relation til arbejdsmarkedet ved hjælp af fagets teorier og metoder

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi III - arbejdsmarkedsøkonomi
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig (30 min.) med intern censur
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMikroøkonomi III eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics III - Labor Economics
ModulkodeBAØKO201714
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet