Vej- eller trafikfagligt essay eller poster

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger på viden opnået i 1. og 2. semester eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om grundlæggende videnskabelige metoder ved udarbejdelsen af et fagligt essay og af en faglig poster

Færdigheder

  • Skal have tilegnet sig metoder til at arbejde med videnskabelig dokumentation og argumentation
  • Skal demonstrere fortrolighed med udformningen af et fagligt dokument
  • Skal kunne præsentere resultatet af et akademisk bearbejdet emne enten i essayform eller som poster

Kompetencer

  • Skal kunne afsøge, vurdere, udvælge, analysere, begrunde, sammenfatte, perspektivere og formidle informationer og viden, der er relevant i en aktuel kontekst
  • Skal kunne strukturere og skrive et fagligt essay eller kunne strukturere, designe og forfatte en faglig poster i overensstemmelse med fagets akademiske standarder og tradition

Undervisningsform

Individuelt projektarbejde med vejledning.

Den studerende beskriver inden udgangen af semestrets første måned emnet for sit faglige essay eller sin faglige poster. Emnet skal ligge inden for vej- og trafikfagene.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVej- eller trafikfagligt essay eller poster
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Medmindre andet aftales ved semesterstart bedømmes det afleverede essay eller den afleverede poster uden yderligere præsentation.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic Essay or Poster
ModulkodeB-VT-K3-9
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet