Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i trafikplanlægning og anvendt statistik i trafikplanlægningen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om uheldsmodelleringens styrker og svagheder, herunder datagrundlaget
 • Skal have viden om metoder til anvendelse af surrogater for uheld i det uheldsbekæmpende arbejde (f.eks. konfliktteknik/adfærdsobservationer)
 • Skal have viden om at planlægge og gennemføre kvantitative trafiksikkerhedsundersøgelser
 • Skal have kendskab til de statistiske metoder, der knytter sig til ovennævnte metoder

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for opbygning af uheldsmodeller. Skal kunne udforme en uheldsmodel på baggrund af et identificeret datagrundlag
 • Skal kunne gennemføre et konfliktstudie/et adfærdsstudie i trafikken
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse
 • Skal kunne foretage relevante statistiske test på data fra ovennævnte undersøgelser

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over fordele og ulemper ved at bruge uheldsmodellering i forskellige analysesituationer
 • Skal kunne forholde sig fagligt kritisk til resultaterne fra uheldsmodellering og brugen af uheldsmodellerne
 • Skal kunne redegøre for fordele og ulemper ved at benytte uheldssurrogater
 • Skal kunne vælge mellem forskellige metoder til adfærds- og konfliktstudier af trafikale komplekse situationer
 • Skal kunne fortolke output fra gennemførte adfærds- og konfliktstudier
 • Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metode omkring spørgeskemaundersøgelser og kunne fortolke output
 • Skal kunne fortolke resultaterne af gennemførte statistiske test og formidle resultaterne til ikke fagfolk

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelTraffic Safety: Accident modeling, behavioral studies and quantitative sociological methods
ModulkodeB-VT-K3-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet