Beslutningsrammer og strategi for projekter, planer og politikker inden for transportområdet

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. og 2. semester eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå formål og mål med at evaluere forskellige typer af transportprojekter og skal have viden om metodiske forskelle i relation til forhold, der er målbare, og forhold, der ikke lader sig kvantificere
 • Skal have viden om begreber og modeller, der kan anvendes til indsamling og evaluering af data over ikke-kvantificerbare forhold
 • Skal have viden om, hvordan realpolitiske beslutninger og ingeniørfaglige løsninger kan påvirke hinanden
 • Skal have viden om relevante planlægningsteorier og deres styrker og svagheder

Færdigheder

 • Skal kunne eksemplificere, hvordan realpolitik kan påvirke ingeniørfaglige løsninger
 • Skal kunne formulere mål for analyse og evaluering af trafikprojekter, planer og politikker inden for transportområdet
 • Skal kunne vælge relevante analyse- og evalueringsprincipper, kunne formulere krav til data til analyse og evalueringer af projekter, planer og politikker inden for transportområdet
 • Skal kunne anvende relevante metoder og værktøjer til behandling af analyse- og evalueringsdata
 • Skal kunne analysere brugen af relevante planlægningsteorier i forhold til konkrete cases

Kompetencer

 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation af et analyse- eller evalueringsprojekt i overensstemmelse med faget standarder og tradition
 • Skal demonstrere evne til at inddrage fagligt etiske aspekter i relation til tolkning og kommunikation af resultaterne og den usikkerhed, der knytter sig til analyserne og evalueringerne
 • Skal kunne håndtere problemstillinger i forhold til analyse- og evalueringsprincippernes forudsætninger og i forhold til begrænsninger i det tilgængelige datagrundlag
 • Skal kunne reflektere over modstridende analyse- og evalueringsresultater
 • Skal kunne håndtere anvendelsen af relevante planlægningsteorier i forhold til aspekter af trafik- og transportplanlægningen

Undervisningsform

Studiekredse, workshops og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBeslutningsrammer og strategi for projekter, planer og politikker inden for transportområdet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelDeciding on Strategies for Transportation Projects, Plans and Policies
ModulkodeB-VT-K3-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet