Trafikmodeller

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne trafikplanlægning og trafikteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om udfordringer og redskaber i relation til moderne trafikledelse og trafikinformation, herunder intelligente transportsystemer
  • Skal kunne forstå trafikledelsens og trafikinformationens rolle i trafik- og transportplanlægningen
  • Skal have viden om modelbygning på makro-, meso- og mikroniveau, herunder om betydningen af forudsætninger og antagelser og om disses konsekvenser for anvendelsen af modelresultaterne
  • Skal kunne redegøre for anvendelse af trafikmodeller til beskrivelse af personers transportmønstre, herunder rejseaktivitet, turfordeling, transportmiddelvalg og rutevalg
  • Skal have viden om sekventielle trafikmodeller, navnlig 4-trinsmodellen

Færdigheder

  • Skal kunne indsamle relevante informationer om trafikkens omfang, sammensætning, hastighed og adfærd til brug ved en trafikmodellering
  • Skal kunne anvende de grundlæggende teorier inden for trafikmodellering til at bygge en simpel trafikmodel med henblik på at undersøge virkningen af forskellige alternativer for udformningen af den trafikale infrastruktur
  • Skal kunne vurdere og validere resultaterne fra en modelkørsel

Kompetencer

  • Skal kunne forholde sig faglig kritisk til resultater fra modellerne og brugen af resultaterne herfra
  • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation i overensstemmelse med fagets standarder og tradition

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, virksomhedsbesøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikmodeller
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelTransportation Models
ModulkodeB-VT-K2G-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet