Anvendt statistik i trafikplanlægningen

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (BSc i Byggeri og Anlæg, 4. semester) trafikplanlægning og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om statistiske analyser og tests inden for trafikplanlægning og trafikteknik
 • Skal have viden om de statistiske metoders forudsætninger og egnethed

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre typiske relevante tests i relation til indsamlede data vedrørende transportvaner, vej- og trafikprojekteres konsekvenser og effekter, herunder:
  • Chi2-test
  • Parametriske og non-parametriske middelværdi og varianstest
  • Bi- og multivariat regressionsanalyse
  • Metaanalyse og homogenitetstests
  • Empirisk Bayes metode

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere nødvendigheden af at gennemføre statistiske analyser og analysetest
 • Skal kunne vurdere hvilke analyser og tests, der under givne omstændigheder vil være egnede
 • Skal kunne vurdere, om der på grundlag af gennemførte tests kan drages statistisk sikre konklusioner ud fra indsamlede data vedrørende trafik- og vejprojekters konsekvenser og effekter
 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation af statistiske vurderinger i overensstemmelse med fagets standarder og tradition

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, virksomhedsbesøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik i trafikplanlægningen
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics in Transportation Planning
ModulkodeB-VT-K2-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet