Kollektiv trafik – bus, letbane og tog

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i trafikplanlægning og trafikteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om de kollektive trafikformer i historisk perspektiv
 • Skal have viden om den lovgivning, der regulerer den kollektive trafik og fastlægger rammerne for dens organisering
 • Skal have viden om samspil mellem udbud og efterspørgsel af kollektiv trafik
 • Skal have viden om den kollektive trafiks samspil med byplanlægningen og med den øvrige trafikplanlægning
 • Skal have kendskab til principper for udformning og planlægning af kollektive trafiksystemer og for udformning af trafikterminaler og stationer
 • Skal have kendskab til de danske vejregler for bustrafik og letbane samt vejregler for trafikterminaler
 • Skal have kendskab til sikkerhedsprincipper og signalsystemer på banenettet
 • Skal have kendskab til takst- og billetteringssystemer
 • Skal have kendskab til markeds- og kvalitetsundersøgelser inden for den kollektive trafik
 • Skal have kendskab til økonomien i den kollektive trafik
 • Skal kunne redegøre for midler til trafikal prioritering af den kollektive trafik, herunder brugen af IT

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre køreplanlægning for kollektiv trafik
 • Skal kunne vurdere drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i det kollektive trafiknet
 • Skal kunne udføre en skitsemæssig udformning af en mindre trafikterminal eller jernbanestation

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, virksomhedsbesøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKollektiv trafik – bus, letbane og tog
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Transportation – Bus, Tram and Rail
ModulkodeB-VT-K2-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet