Bytrafik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger på viden opnået i 1. semester samt viden, der opnås i trafikmodeller, kollektiv trafik – bus, letbane og tog og anvendt statistik i trafikplanlægningen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om de politiske, sociale og miljømæssige forhold, der har indflydelse på de problemstillinger, der gør sig gældende i tættere byområders trafiksystemer og i valget af løsninger
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem byomdannelsesprocesserne og de kræfter, der virker i forbindelse hermed
 • Skal have viden om vej-, by- og trafikspecialiseringens fagområder under andre rammevilkår end de danske

Færdigheder

 • Skal kunne etablere et overordnet planlægningsgrundlag, herunder kunne gennemføre systematisk dataindsamling af områdets trafikale og bymæssige funktioner samt kunne analysere trafikale problemer under de forhold, som karakteriserer tætte byområder
 • Skal kunne vælge relevante analyse- og planlægningsværktøjer inden for by- og trafikplanlægning og skal kunne gennemføre analyser af trafikkens afvikling og miljøeffekter
 • Skal kunne vælge relevante metoder til planlægning, dimensionering og udformning af trafiksystemer og trafiknet på byniveau og skal kunne projektere og simulere konkrete løsningsforslag
 • Skal kunne vurdere løsningsforslagenes konsekvenser

Kompetencer

 • Skal kunne begrunde valg af anvendte værktøjer og metoder
 • Skal kunne strukturere og præsentere problemstillinger, løsninger og konsekvenser med henblik på målrettet kommunikation med forskellige modtagere, f.eks. fagfæller, beslutningstagere og offentlighed
 • Skal kunne indsamle, strukturere og bearbejde observationer vedrørende trafikudfordringer i en storby og udarbejde en teknisk-faglig rapport, der præsenterer og reflekterer over observationerne
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Endvidere gælder det, at der i projektmodulet indgår planlægning og gennemførelse af en studietur af 3-5 dages varighed til en større by uden for Danmark. Finansieringen af de studerendes deltagelse på studieturen er Aalborg Universitet uvedkommende. Det forventes, at den studerende ved en fremlæggelse præsenterer, hvilken viden der er tilegnet gennem studieturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBytrafik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Traffic
ModulkodeB-VT-K2-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet