Fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om og forståelse for teorier om drivkræfter, tendenser, principper og udfordringer inden for byernes udvikling, herunder i særlig grad transportens bidrag hertil og en forståelse for transportens sammenhæng og komplekse rolle i samfundsudviklingen
  • Skal have viden om og forståelse for de planlægningsmetoder, der knytter sig til byernes og transportens udvikling, herunder både den fysiske planlægning og plansystemet og hvordan trafikken planlægges og reguleres
  • Skal have viden om bæredygtig udvikling som udfordring for byernes og transportens planlægning

Færdigheder

  • Skal kunne læse og forstå kommunale planer inden for fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning
  • Skal kunne identificere, analysere og vurdere planernes mål og virkemidler – også i forhold til nationale og regionale mål
  • Skal kunne identificere, anvende og vurdere planlægningsmæssige virkemidler inden for både fysisk planlægning og plansystemet og transport- og mobilitetsplanlægning i forhold til konkrete byudviklingsudfordringer, herunder mulighederne og begrænsninger ved plansystemets virkemidler i forhold til trafikplanlægning
  • Skal i behandlingen af både byudviklings- og planlægningsmæssige udfordringer særligt kunne identificere og anvende metoder og analyser med fokus på fysiske og funktionelle aspekter såsom arealanvendelse, bebyggelse, infrastrukturer og miljø

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af komplekse byudviklings-, transport- og mobilitetsmæssige udfordringer
  • Skal selvstændigt kunne kombinere forskellige fagfelter omkring byudvikling, transport og mobilitet og kunne indgå i tværfaglige samarbejder
  • Skal kunne identificere og strukturere behovet for viden og egen læring i forbindelse med planlægning af byers, transportens og mobilitetens udvikling

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Planning; Transportation- & Mobility-planning
ModulkodeB-VT-K1G-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet