Trafikteknik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende begreber og principper i trafik- og trængselsanalyser
 • Skal kunne forstå den principielle virkemåde for sensorer til indsamling af trafikdata
 • Skal kunne forstå betydningen af kvalitet og proveniens af de trafikale data, der tilvejebringes til brug for en trafikanalyse
 • Skal kunne forstå begreber og principper for planlægning og projektering af signalregulerede kryds
 • Skal have viden om såvel trafikkens lokale som globale miljøkonsekvenser

Færdigheder

 • Skal kunne planlægge, indsamle og analysere relevante data og informationer vedrørende trafikkens omfang, sammensætning og afvikling
 • Skal kunne analysere kapacitets- og fremkommelighedsforhold i prioriterede og signalregulerede knudepunkter
 • Skal kunne kortlægge, analysere og vurdere såvel trafikkens lokale som globale miljøkonsekvenser samt kunne foreslå tiltag til at afhjælpe de dokumenterede problemer

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante data, metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af trafikkens miljø- og trængselsudfordringer
 • Skal selvstændigt kunne kombinere forskellige fagfelter omkring trafikkens miljø- og trængselsudfordringer og kunne indgå i tværfaglige samarbejder
 • Skal kunne identificere og strukturere behovet for viden og egen læring i arbejdet med trafikkens miljø- og trængselsproblemer
 • Skal kunne reflektere fagligt og videnskabeligt over de anvendte modellers beskrivelse af virkeligheden og over betydningen for brugen af modellernes resultater

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelTraffic Engineering
ModulkodeB-VT-K1G-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet