Trafikken og dens konsekvenser

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, der opnås i modulerne Trafikplanlægning, Trafikteknik og Fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om den konkrete bys vej- og trafikplangrundlag
 • Skal kunne forstå de faktorer, der har betydning for trafikkens sammensætning, omfang og udvikling i den konkrete by

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre trafikanalyser på grundlag af egne registreringer og tællinger samt foreliggende trafikdata
 • Skal kunne analysere trafikkens konsekvenser for nærmiljø og for sikkerhed
 • Skal kunne udforme relevante vej- og stinetplaner til løsning af dokumenterede trafikale og trafikbetingede problemstillinger
 • Skal kunne identificere konkrete løsningsforslag på lokale trafikale og trafikskabte problemstillinger samt kunne vurdere løsningsforslagenes egnethed og afledte konsekvenser
 • Skal kunne anvende GIS- og IT-baserede værktøjer i kortlægningen, analysen og løsningen af trafikale og trafikskabte problemstillinger

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder i en trafikhandlingsplan samt over svagheder i planens grundlag og forudsætninger
 • Skal kunne kommunikere trafikale og trafikskabte problemstillinger samt forslag til deres løsning, herunder også problemstillinger der rummer modstridende interesser
 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation i overensstemmelse med fagenes standarder og tradition
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikken og dens konsekvenser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelTraffic and its Consequences
ModulkodeB-VT-K1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet