Vejforvaltning

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Vej- og trafikteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om opbygningen af og arbejdsdelingen i den danske vej- og trafiksektor 
 • Skal have viden om vejregistersystemer, herunder referencesystemet og stamdata 
 • Skal have viden om den danske vejlovgivning samt om forvaltningsloven, om offentlighedsloven og om supplerende forvaltningsretlige retsregler 
 • Skal forstå betydningen af sagsoplysningen i relation til blandt andet naboretlige sager 
 • Skal have viden om drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på vejnettet, herunder om opgavernes planlægning, tilrettelæggelse og kontrol 
 • Skal have viden om vejforvaltningsstøttesystemer 
 • Skal have grundlæggende viden om vejprioriteringssystemer 

 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende standardopslag i vejregistersystemer samt kunne vurdere resultatet 
 • Skal kunne definere og foretage egne forespørgsler i danske vejregistre 
 • Skal kunne søge og tolke bestemmelser og præjudicerende udtalelser til vejforvaltningsafgørelser 
 • Skal kunne formulere partshøringsskrivelser og vejforvaltningsafgørelser 
 • Skal kunne udarbejde og vurdere planer for vejarbejdsafmærkning 

Undervisningsform

 • Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejforvaltning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelHighway Asset Management and Administration
ModulkodeB-VT-D6-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet