Grundlæggende spildevandsrensning

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Kurset bygger på viden opnået gennem generel mikrobiologi og kemi på gymnasieniveau samt gennem kursusmodulet Afløbsteknik og hydraulik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om grundlæggende og videregående spildevandsrensning
 • Skal have viden om teorier bag fysiske, kemiske og biologiske renseprocesser
 • Skal have viden om renseteknologier for fjernelse af kulstof, kvælstof og fosfor fra kommunalt spildevand

Færdigheder

 • Skal kunne karakterisere kommunalt spildevand
 • Skal kunne karakterisere og kvantificere de væsentligste kemisk/biologisk/fysiske processer, der anvendes til rensning af kommunalt spildevand
 • Skal kunne karakterisere og kvantificere de væsentligste fysiske separationsprocesser 
 • Skal kunne karakterisere de væsentligste processer ved anaerob udrådning af slam
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af biologiske processtanke på kommunale renseanlæg
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af forklaringstanke og efterklaringstanke
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af rådnetanke
 • Skal kunne supportere drift og optimering af kommunale renseanlæg for fjernelse af kvælstof og fosfor
 • Skal kunne opstille modeller for biologiske processer i aktiv slam anlæg
 • Skal kunne opstille modeller for omsætning i biofilm på fastfilm anlæg 

Kompetencer

 • Have evnen til at planlægge og designe kommunale renseanlæg
 • Have evnen til at analysere funktionen af kommunale renseanlæg

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende spildevandsrensning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier:

Som angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals of Wastewater Treatment
ModulkodeB-VM-D6-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet