Vandforsyning

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Afløbsteknik og hydraulik samt viden der opnås gennem kursusmodulerne i Hydrologi og vandbehandling og distribution.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne beskrive vandets kredsløb i naturen, herunder grundlæggende geologiske forhold og hydrologiske processer, der er relevante for dannelse af overfladevand og grundvand
 • Skal kunne beskrive grundlæggende sammenhænge mellem geologi, grundvandskemi og råvandskvalitet
 • Skal kunne beskrive principperne bag indvinding af vand til drikkevandsformål samt vanding
 • Skal kunne redegøre for fysiske, kemiske og biologiske (herunder sundhedsmæssige) faktorer i forbindelse med vandbehandling og distribution
 • Skal kunne beskrive grundlæggende principper og modellering af etablering og drift af vandværker og ledningsnet
 • Skal kunne redegøre for, hvordan forvaltning og regulering af grundvandsressourcen foregår i Danmark, herunder hvilke virkemidler, der benyttes i den tilhørende fysiske planlægning

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk projekt med udgangspunkt i problemstillinger inden for vandindvinding, vandbehandling eller distribution af drikkevand
 • Skal kunne formidle projektets teoretiske grundlag og resultater skriftlig og mundtligt
 • Skal kunne udarbejde indsatsplaner samt kunne konsekvensvurdere vandindvindingens påvirkninger af det åbne lands øvrige ressourcer

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandindvinding, vandbehandling og distribution af drikkevand

Undervisningsform

 • Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandforsyning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform:

Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier:

Som angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelWater Supply
ModulkodeB-VM-D5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet