Vandbehandling og distribution

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Afløbsteknik og hydraulik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til metoder til udformning og dimensionering af vandindvindings- og vandforsyningsanlæg 
  • Skal kunne forstå metoder til styring og regulering af vandværker og vandforsyningssystemer
  • Skal have kendskab til kvalitet af drikkevand og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
  • Skal kunne redegøre for anvendelse af grundvand og overfladevand som råvand 
  • Skal kunne redegøre for principperne bag normal og videregående behandling af råvand, herunder centrale fysiske, kemiske og biologiske processer
  • Skal kunne forklare de grundlæggende principper bag opbygning og dimensionering af vandværker og ledningsnet

Færdigheder

  • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af ledningsnet og beholderanlæg
  • Skal kunne udføre beregninger af vand- og trykfordeling i ledningsnet ved hjælp af numeriske computermodeller

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandbehandling og distribution af drikkevand

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandbehandling og distribution
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelTreatment and Distribution of Drinking Water
ModulkodeB-VM-B5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet