Varmetransmission og strømningsmekanik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet "Grundlæggende mekanik og termodynamik".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om maskinteknisk termodynamik, grundlæggende strømningslære, konvektiv varmeovergang, varmeledning udtrykt ved termisk modstandsnetværk og laboratoriesikkerhed.
 • Skal kunne forstå
  • Grundlæggende maskinteknisk termodynamik:
  • Grundlæggende strømningslære
  • Grundlæggende varmetransmission
  • Sikkerhed ved arbejde i laboratoriet

    

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende maskinteknisk termodynamik til løsning af praktiske problemstillinger i ingeniørmæssige sammenhænge.
 • Skal kunne anvende grundlæggende strømningslære til at løse strømningsrelaterede problemstillinger omkring strømninger i større rørsystemer med forskellige komponenter, såsom pumper, turbiner, ventiler, bøjninger og dyser.
 • Skal kunne anvende simpel strømningslære til at analysere de fluidmekaniske påvirkninger på objekter omgivet af en fluid i bevægelse.
 • Skal kunne beregne varmestrøm i termiske modstandsnetværk.
 • Skal kunne beregne varmeovergang ved såvel eksterne som interne strømninger.
 • Skal kunne vurdere sikkerheden ved arbejdet i laboratorier.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have evnen til at anvende fagområdet i tværfagligt samarbejde med andre fagområder.
 • Skal have evnen til at anvende viden omkring sikkerhed i laboratoriet på en måde, så arbejdet med opstillinger udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt korrekt.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarmetransmission og strømningsmekanik
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Der udarbejdes et miniprojekt, hvor problemstillingen forankres i den enkelte studerendes studieprogram. I miniprojektet analyseres en praktisk problemstilling, og resultatet præsenteres med afsæt i de indlærte færdigheder. Projektet dokumenteres med en kort rapport (max 10 sider) samt en præsentation på max 10 minutter.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332985_vurderingskriterier.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelHeat Transfer and Fluid Mechanics
ModulkodeB-MT-D5-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet