Ledelse og facilitering af det digitaliserede byggeri

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Bestået 2.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Kurset har fokus på realiseringen af mulighederne i digitaliseringen af projekter og processer i byggeriet. En leder skal have fokus på mangfoldige forhold: produktivitet, værdi, etik, nye forretningsområder, love og reguleringer, og medarbejdere og kompetencebehov, m.m. Implementering og anvendelse af (mange forskellige) IKT, i alle faser og niveauer i byggeriet, både projektering udførelse og drift, kræver udvidede koordinerings- og proceskompetencer. De studerende skal arbejde med metoder til analyse af omstilling og teknologisk fornyelse, herunder ledelse af implementering af nye digitale teknologier, procesledelse, betydningen af eksterne relationer, m.m..  Kurset tager udgangspunkt i at det digitaliserede byggeri kræver ledere der kan anvende, analysere og reflektere virksomhedens digitale processer. Kurset indeholder bl.a.:

 • Sociale og tekniske udfordringer ved nye digitale samarbejdsformer (IKT-aftaler)
 • Teorier om ledelse, beslutninger og infrastrukturer
 • Facilitering af digitale processer – procesledelse
 • Implementering af IKT/BIM – organisationskrav
 • Modelbaseret samarbejde 
 • Måling af effekter – værdianalyser og potentialeanalyser
 • Digitale infrastrukturer og komplekse beslutninger 

 

Formål:

At give den studerende en forståelse for de ledelses- og koordineringsudfordringer der er i det moderne byggeri, hvor digitale teknologier udgør en væsentlig ressource for ledere og koordinatorer på alle niveauer, og hvor tidslighed, kompleksitet og selektion er centrale agendaer for performancevurdering.

 

Begrundelse:

Der er en entydig bevægelse væk fra analoge, tegnings/dokumentbaserede arbejdsprocesser, hen i mod arbejdsprocesser understøttet af digitale modeller og teknologier, i både design, planlægning, kalkulation, produktion og drift. Ledere i og af byggeriet skal kunne anvende IKT og digitale metoder og modeller, og kunne håndtere de mange komplekse fordringer i byggeriet kræver i stigende grad at ledere på alle niveauer kan håndtere både forskellige datatyper, informations-modeller og –ressourcer, og sætte disse i relation til byggeriets praktiske organisering.

Læringsmål

Viden

Viden

 • Skal have viden om digitale teknologier, digitaliseringens betydning for byggevirksomheders organisation, ledelsesforhold og beslutningstagning, og for byggeriets struktur, samarbejdsrelationer, og ydelser 
 • Skal have viden hvordan IKT, IKT bekendtgørelse, IKT specifikationer m.m. kan introduceres og integreres i byggeriet, og hvordan teknologi og regulering påvirker byggeriets beslutningsprocesser og kompetencefordringer
 • Skal have viden om forandringsledelse og procesledelse, læringsstrategier og kompetenceudvikling ift den stigende digitalisering af byggeriet

Færdigheder

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for muligheder og begrænsninger ved brugen af digitale metoder og værktøjer i forskellige dele af byggeriet, og især digitaliseringens effekter på ledelses- og koordineringsopgaver 
 • Skal kunne anvende de digitale metoders og værktøjer til understøttelse af byggeriets innovationsprocesser, med særlig fokus den forøgede kompleksitet i opgaver, ansvar og ansvarsfordeling som følge af anvendelse af multiple og diverse digitale teknologier
 • Skal kunne udarbejde en implementeringsplan (Business Case) for modelbaserede metoder og værktøjer i en virksomhed/organisation eller projekt

Kompetencer

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere i relevans og effekter af IKT og stille krav til anvendelse og funktionalitet af et IKT værktøj
 • Skal kunne redegøre for ledelsesteorier, metoder og modeller med relevans for det digitaliserede byggeri

Undervisningsform

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning, virksomhedsbesøg og gruppearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelse og facilitering af det digitaliserede byggeri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform:

Individuel/gruppe:
Mundtlig eksamination med afsæt i minirapport/synopsis. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier:

Som angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Facilitation of Digitized Construction
ModulkodeB-LIB-K3-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet