Analyse og måling af indeklima

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik, Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug samt Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende normer vedr. dimensionering og måling af indeklima
 • Skal have grundlæggende kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger og kunne vurdere de enkelte indeklimafaktorers betydning, herunder adaptiv komfort
 • Skal have kendskab til grundlæggende bygningsakustik
 • Skal have viden om indeklimaets indvirkning på produktivitet
 • Skal have viden om metoder og modeller til kombineret vurdering af indeklima og energi
 • Skal have viden om indeklima- og energirelateret måle- og kalibreringsteknik 

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre en klimateknisk analyse
 • Skulle kunne formulere funktionskrav til det teknisk skabte indeklima
 • Skal kunne vurdere indeklima ift. produktivitet og energiforbrug
 • Skal kunne gennemføre relevante målinger af indeklima og energiforbrug

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere samspillet mellem komfortniveau og produktivitet
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af indeklimaniveau ift. bygningstype og brug
 • Skal kunne argumentere for valgte indeklimakrav over for byggeriets parter
 • Skal kunne vurdere og reflektere over måling af indeklima og energiforbrug herunder måleusikkerhed og målemetode

Undervisningsform

 • Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og måling af indeklima
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier:

Som angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor Environmental Analysis and Measurements
ModulkodeB-IE-D5-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet