Master’s Thesis

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 1.-3. semester.

Content, progress and pedagogy of the module

Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på kandidatniveau. 

Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studieleder, før projektet påbegyndes. 

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden og kunne forstå specialiseringens emner på højeste internationale niveau. 
 • Skal være i stand til kritisk at vurdere viden og kunne identificere nye videnskabelige problemstillinger inden for specialiseringens område. 
 • Skal forstå vilkårene for specialiseringens forskningsområde, herunder forskningsetik 

Skills

 • Skal selvstændigt kunne forklare valg af videnskabelige teoretiske og/eller eksperimentelle metoder 
 • Skal gennem projektforløbet og ved dets afslutning kunne give en selvstændig og kritisk bedømmelse af de valgte teorier og metoder såvel som af gennemførte analyser, opnåede resultater og dragne konklusioner 
 • Skal være i stand til at anvende et bredt spektrum af ingeniørvidenskabelige metoder til forskning og udvikling inden for specialiseringens område 
 • Skal kunne kommunikere relevante videnskabelige og ingeniørprofessionelle aspekter af projektarbejdet på en klar og systematisk måde til såvel fagfæller som til offentligheden 

Competences

 • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere, reflektere over og formidle resultater af et projektarbejde, der behandler en kompleks arbejds- og udviklingssituation inden for centrale emner af kandidatuddannelsens faglighed 
 • Skal evne at vurdere, vælge og omsætte akademiske kundskaber, færdigheder og videnskabelige teorier, metoder og redskaber til på et videnskabeligt grundlag at opstille relevante nye analyse- løsningsmodeller samt kunne begrunde sine valg 
 • Skal evne at opstille robuste tids- og arbejdsplaner for eget projekt, selvstændigt og kritisk kunne vurdere fremdriften, samt kunne udvælge og inddrage relevant litteratur, relevante eksperimenter eller relevante data med henblik på at fastholde projektets videnskabelige grundlag 
 • Skal kunne håndtere komplekse og uforudseelige arbejdssituationer samt være i stand til at udvikle nye løsninger 
 • Skal selvstændigt og med professionel og videnskabelig tilgang kunne indgå i en dialog med fagfæller og professionelle interessenter i forhold til kandidatuddannelsens faglighed. 
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport. 
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater. 

Type of instruction

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret laboratorieforsøg m.m. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examKandidatspeciale
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS30
Assessment7-point grading scale
Type of gradingExternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleKandidatspeciale
Module codeB-BL-K4G-15
Module typeProject
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS30
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module
Time allocation for external examinersD

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science