Academic Internship

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 2. semester.

Content, progress and pedagogy of the module

Det projektorienteret forløb i en virksomhedskal give den studerendeindsigt i, hvordan teori omsættes/bruges i praksis, samt hvordan teorien kan bruges til at ændre det praktiske arbejde til noget mere brugbart og rationelt, samt give den studerende kendskab til rammer og vilkår på en ingeniørarbejdsplads. 

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om planlægning og styring af tid, økonomi, kvalitet, sikkerhed og miljø.
 • Skal have viden om realisering af løsninger ved anvendelse af indlært viden.
 • Skal have viden om ledelse og organisationsudvikling.
 • Skal have viden om samarbejdsformer.

Skills

 • Skal have praktisk kendskab til for den valgte ingeniørarbejdspladser, der bl.a. kan være: 
  • offentlig teknisk institution
  • teknisk forsyningsvirksomhed
  • rådgivende ingeniørvirksomhed
  • entreprenørvirksomhed
  • bygge- eller anlægsteknisk produktionsvirksomhed 
 • Skal have forståelse af økonomiske, tekniske, sociale og miljø- eller arbejdsmiljømæssige forhold på en arbejdsplads. 
 • Skal have indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, herunder kommunikation, samarbejde, formelle regler og administrative rutiner. 
 • Skal kunne redegøre for den relevante virksomheds produkter og arbejdsmetoder. 

Competences

 • Skal relatere sig til ingeniørfagligt arbejde i en virksomhed. 
 • Skal kunne arbejde med økonomiske, tekniske, sociale og miljø- eller arbejdsmiljømæssige forhold i praktiske situationer. 
 • Skal kunne rapportere arbejdsresultater i en teknisk rapport. 
 • Skal kunne forelægge resultaterne mundtligt. 
 • Skal have etableret kontakt til virksomheder inden for den valgte specialiserings sektor. 
 • Skal have arbejdet med et stort projekt over en længere periode. 

Type of instruction

Den studerende skal indgå i organisationen, som en almindelig medarbejder og udføre det ingeniørarbejde o.l., der passer med den gruppes arbejdsopgaver, den studerende er placeret i. Det vil sige, at man møder til samme tid og arbejder det antal timer, som er normalt på det pågældende sted. 

Halvvejs i forløbet gennemføres af den studerende og vedkommendes kontaktperson i virksomheden en mundtlig/skriftlig evaluering af det hidtidige projektforløb, således at eventuelle mangler kan rettes i den sidste del af forløbet. 

Sideløbende hermed /umiddelbart efter projektforløbet skal der udarbejdes en semesterrapport bestående af to dele: 

 • En projektrapport, der indeholder en beskrivelse af den virksomhed/institution og det projekt, man har været tilknyttet i projektperioden samt en beskrivelse af det ingeniørfaglige udbytte af projektopholdet. 
 • En specialrapport, der behandler et emne i relation til projektenhedens tema og den almindelige projektenheds mål. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Exam

Prerequisite for enrollment for the exam

 • Studienævnet skal godkende forløbet og dets mål.

Exams

Name of examProjektorienteret forløb i en virksomhed
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve på baggrund af de to afleverede rapporter.
ECTS30
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleProjektorienteret forløb i en virksomhed
Module codeB-BL-K3G-12
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS30
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science