Scientific Paper Writing

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 2. semester.

Content, progress and pedagogy of the module

Modulet skal give de studerende mulighed for at arbejde akademisk / videnskabeligt med et selvvalgt emne inden for kandidatuddannelsens faglighed, herunder at opøve den studerendes evner til at afsøge, vurdere og sammenfatte relevant litteratur, opstille og afprøve hypoteser, argumentere akademisk samt dokumentere sit arbejde og sine overvejelser i en form, der anvendes inden for faglighedens akademiske verden.

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået viden, færdigheder og kompetencer som angivet i den beskrivelse, studienævnet har godkendt. 

Learning objectives

Knowledge

  • Skal have viden om grundlæggende videnskabelige metoder ved udarbejdelsen af et akademisk essay.

Skills

  • Skal have tilegnet sig metoder til at arbejde med akademisk / videnskabelig dokumentation og argumentation.
  • Skal demonstrere fortrolighed med udformningen af et akademisk dokument.
  • Skal kunne præsentere resultatet af et akademisk bearbejdet emne dels i essayform, dels på posters, dels ved en mundtlig fremlæggelse

Competences

  • Skal kunne afsøge, vurdere, udvælge, analysere, begrunde, sammenfatte, perspektivere og formidle informationer og viden, der er relevant i en aktuel kontekst.
  • Skal kunne strukturere og skrive et akademisk essay i overensstemmelse med fagets akademiske standarder og tradition.

Type of instruction

Den studerende beskriver emnet for den akademiske artikel og angiver eventuelle kursusmoduler, der skal følges parallelt med udarbejdelsen af artiklen. Kursusmodulerne kan have et samlet omfang af højst 15 ECTS. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Exam

Prerequisite for enrollment for the exam

  • Studienævnet skal godkende forløbet og dets mål.

Exams

Name of examAkademisk artikel
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve med udgangspunkt i afleveret akademisk artikel.

I det omfang, der indgår kursusmoduler i forløbet, bedømmes og prøves disse i henhold til den studieordning, der beskriver kursusmodulet.
ECTS30
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleAkademisk artikel
Module codeB-BL-K3G-11
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS30
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science