Innovation in Construction

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 2. semester.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om innovationsteorier.
 • Skal have viden om innovative tiltag i byggebranchen.
 • Skal have viden om strategiske, taktiske og operationelle ledelsessystemer.
 • Skal have viden om tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.

Skills

 • Skal kunne analysere tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.
 • Skal kunne redegøre for udvikling af tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.
 • Skal kunne demonstrere en udbygning af forståelsen af byggevirksomheders langsigtede udvikling og planlægning, herunder udvikling af nye samarbejdsformer mellem byggevirksomheden og byggeriets øvrige parter.
 • Skal kunne demonstrere en udbygning af forståelsen af integration af tekniske, økonomiske og organisatoriske systemer, herunder sammenhænge mellem en virksomheds produktområder, markeder, produktion, organisation og styring.
 • Skal kunne demonstrere kendskab til udarbejdelse af en sammenhængende udviklingsplan for et netværk af virksomheder, for en virksomhed som helhed eller for udvalgte dele af virksomheden. 

Competences

 • Skal kunne indhente og analysere empirisk data i en eller flere virksomheder
 • Skal kunne overskue sammenhænge mellem teorier, modeller og empirisk viden.
 • Skal kunne kommunikere budskaber således de er modtagelig for byggebranchens aktører. 
 • Skal kunne reflektere og perspektivere og projektresultaterne og udpege styrker, svagheder og forbedringsmuligheder derved.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Type of instruction

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examInnovation i byggeriet
Type of exam
Oral exam based on a project
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS30
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleInnovation i byggeriet
Module codeB-BL-K3G-10
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS30
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science