Management of Construction Industry Facilities Management Companies

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. semester eller tilsvarende samt viden, der opnås i modulerne Informationsteknologi og bygningsmodellering, Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer, Strategi og performance measurements eller tilsvarende.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om ledelsessystemer, såvel tekniske, økonomiske, sociale og organisatoriske, og således være i stand til at gennemskue strategiske udviklingsmuligheder og processor hos byggeriets facilities management leverandører.
 • Skal have viden om den teoretiske og praktiske baggrund for virksomhedens mere langsigtede udvikling, således der kan skabes konkurrencemæssige fordele.
 • Skal have viden om sammenhængende virksomhedssystemer og udviklingsplaner på forskellige styringsniveauer og således være i stand til at argumentere for og opstille løsningsforslag for gennemførelse af tiltag såvel på strategisk, taktisk som opperationelt niveau.

Skills

 • Skal kunne argumentere for konkrete strategiske udviklingstiltag, samt hvorledes disse gennemføres i praksis, således der opstilles scenarier, målepunkter etc. for virksomheden udvikling.
 • Skal kunne opsamle eksisterende viden om Facilities Management i relation til fremtidige større byggerier.
 • Skal kunne forstå opbygning af støttesystemer for virksomhedens beslutningstagere. 
 • Skal kunne identificere virksomheders behov for strategiske forandringer og udvikle strategiplaner for denne forandringsproces.
 • Skal kunne afdække og vurdere en virksomheds behov for information til budgettering og resultatformidling.

Competences

 • Skal kunne indgå i ledelsesgruppen i en byggevirksomhed inden for bygge- og anlægssektoren med særlig fokus på Facilities Management leverancer.
 • Skal kunne argumentere for konkrete strategiske udviklingstiltag, samt hvorledes disse gennemføres i praksis.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examLedelsessystemer i byggeriets Facilities Management virksomheder
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Assessment7-point grading scale
Type of gradingExternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleLedelsessystemer i byggeriets Facilities Management virksomheder
Module codeB-BL-K2G-6
Module typeProject
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS15
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module
Time allocation for external examinersB

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science