Management of Construction Industry Companies

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. semester eller tilsvarende samt viden, der opnås i modulerne Informationsteknologi og bygningsmodellering, Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer, Strategi og performance measurements eller tilsvarende.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om ledelsessystemer, såvel tekniske, økonomiske, sociale og organisatoriske.
 • Skal have viden om den teoretiske og praktiske baggrund for virksomhedens mere langsigtede udvikling.
 • Skal have viden om sammenhængende virksomhedssystemer og udviklingsplaner på forskellige styringsniveauer.

Skills

 • Skal kunne forstå opbygningen af forskellige ledelsessystemer for virksomheder.
 • Skal kunne analysere virksomheders ledelsessystemer med henblik på forbedring af virksomheders styresystemer.
 • Skal kunne forstå opbygning af støttesystemer for virksomhedens beslutningstagere. 
 • Skal kunne identificere virksomheders behov for strategiske forandringer i virksomheder og udvikle strategiplaner for denne forandringsproces.
 • Skal kunne opbygge en virksomheds samlede økonomisystem til opfyldelse af dens behov for information til budgettering og resultatformidling.

Competences

 • Skal kunne indgå i ledelsesgruppen i et byggeprojekt samt i en virksomhed som helhed inden for bygge- og anlægssektoren
 • Skal kunne argumentere for konkrete strategiske udviklingstiltag, samt hvorledes disse gennemføres i praksis.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Type of instruction

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examLedelsessystemer i byggeriets virksomheder
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport
ECTS15
Assessment7-point grading scale
Type of gradingExternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleLedelsessystemer i byggeriets virksomheder
Module codeB-BL-K2G-5
Module typeProject
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS15
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module
Time allocation for external examinersB

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science