Strategy and Performance Measurements

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

  • Skal have viden om begreber, teorier og metoder til analyse, udvikling og implementering af strategi, herunder at kunne præstationsvurdere denne ved et samspil af såvel økonomiske som ikke-økonomiske præstationsmål for organisationen. 

Skills

  • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til at forstå og analysere virksomhedens valg af strategi og pakken af præstationsmålinger.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger ved at udvikle og implementere ændrede strategier i allerede etablerede organisationer.
  • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter.

Competences

  • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder som stabsmedarbejder i strategiudviklingsprojekter.
  • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i strategiudrednings- og udviklingsarbejde i samspil med andre aktørers fagligheder.
  • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse heraf.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examStrategi og performance measurements
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleStrategi og performance measurements
Module codeB-BL-K2G-9
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science