Development of Advanced Project and Quality Management Systems

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet Udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer eller tilsvarende samt virksomhedsøkonomi

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Den studerende skal have opnået viden om teorier der beskriver nedenstående fagområder:

 • Planlægning, styring og optimering i multiprojektmiljøer. 
 • Modeller, metoder og værktøjer til udvikling af avancerede kvalitets- miljø- og projektledelsessystemer
 • Risikoledelse og præstationsmålinger

Kurset støtter de studerende i at få opnå kendskab til, hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan indgå som et strategisk element i organisationens helhed, og hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan integreres med organisationens øvrige systemer. Endvidere fokuseres der på virksomhedens risikoidentifikation og styring af ordrebaseret produktion, herunder hvordan risikostyringen kan anvendes som en strategisk forretningsfordel.

Skills

 • analysere organisationens behov for kvalitets- og projektledelse i et helhedsbillede såvel internt i organisationen i forhold til dens kunder og leverandører
 • analysere en gruppe af projekter til simultan afvikling og gennemføre en evaluering af en eksisterende portefølje af projekter
 • anvende avancerede metoder og modeller til at opstille forslag, som forbedrer organisationens eksisterende kvalitets- og projektledelsessystemer
 • Identificere og analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer samt anvende risikostyring i strategisk øjemed.
 • vurdere effekten af at implementere de foreslåede metoder og modeller

Competences

 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om modeller og metoder til organisationens udvikling af kvalitets- og projektledelsessystemer til at definere og forstå systemer til projektledelse med flere konfliktende succeskriterier, hvor projekterne deler begrænsede ressourcer og har et begrænset budget. Der lægges vægt på, at se kvalitets- og projektledelsessystemer som en strategisk parameter - integreret i organisationens helhedsbillede
 • Skal kunne analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer samt anvende risikostyring i forbindelse med organisationens strategiudviklingsproces.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examUdvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleUdvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
Module codeB-BL-K2G-8
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science