Development of Advanced Project and Quality Management Systems

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet Udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer eller tilsvarende samt virksomhedsøkonomi

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Den studerende skal have opnået viden om teorier der beskriver nedenstående fagområder:

 • Planlægning, styring og optimering i multiprojektmiljøer. 
 • Modeller, metoder og værktøjer til udvikling af avancerede kvalitets- miljø- og projektledelsessystemer
 • Risikoledelse og præstationsmålinger

Kurset støtter de studerende i at få opnå kendskab til, hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan indgå som et strategisk element i organisationens helhed, og hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan integreres med organisationens øvrige systemer. Endvidere fokuseres der på virksomhedens risikoidentifikation og styring af ordrebaseret produktion, herunder hvordan risikostyringen kan anvendes som en strategisk forretningsfordel.

Skills

 • analysere organisationens behov for kvalitets- og projektledelse i et helhedsbillede såvel internt i organisationen i forhold til dens kunder og leverandører
 • analysere en gruppe af projekter til simultan afvikling og gennemføre en evaluering af en eksisterende portefølje af projekter
 • anvende avancerede metoder og modeller til at opstille forslag, som forbedrer organisationens eksisterende kvalitets- og projektledelsessystemer
 • Identificere og analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer samt anvende risikostyring i strategisk øjemed.
 • vurdere effekten af at implementere de foreslåede metoder og modeller

Competences

 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om modeller og metoder til organisationens udvikling af kvalitets- og projektledelsessystemer til at definere og forstå systemer til projektledelse med flere konfliktende succeskriterier, hvor projekterne deler begrænsede ressourcer og har et begrænset budget. Der lægges vægt på, at se kvalitets- og projektledelsessystemer som en strategisk parameter - integreret i organisationens helhedsbillede
 • Skal kunne analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer samt anvende risikostyring i forbindelse med organisationens strategiudviklingsproces.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examUdvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleUdvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
Module codeB-BL-K2G-8
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science