Information Technology and Building Modelling

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. semester eller tilsvarende samt viden, der opnås i modulerne Informationsteknologi og bygningsmodellering, Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer, Strategi og performance measurements eller tilsvarende.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • koncepter, teknologier og metoder til at analysere og udvikle modeller som beskriver en bygnings funktionelle systemer, processer i byggeriet
 • koncepter, teknikker og metoder til at opbygge produkt- og procesmodeller i byggeriet
 • metoder for videnhåndtering i byggeriet 
 • principper, metoder og teknikker for design og evaluering af brugermiljøer for computerstøttet interaktion og samarbejde, og videnudveksling

Skills

 • Redegøre for principielle forskelle mellem forskellige typer af bygningsmodeller og procesmodeller, herunder 3D- og 4D-modeller
 • dokumentere kendskab til væsentlige standarder indenfor området, herunder klassifikationssystemer
 • dokumentere kendskab til væsentlige nationale og internationale tiltag vedrørende branchens anvendelse af informationsteknologi i byggeprocessen
 • redegøre for centrale problemstillinger vedrørende modelsamarbejde
 • forskellige videnrepræsentationers egenskaber og disses egnethed til modellering af forskellige systemer.
 • Konceptuel modellering i IDEF0, E-R og UML
 • Strukturering og modellering af relationsdatabaser.
 • Hypertekstbaseret repræsentation og modellering af informationscontainere i Semantic Web
 • Beskrive hvordan systemudvikling kan gennemføres i samarbejde med slutbrugere, herunder metoder til at identificere brugerkrav til systemer samt evaluering af systemer under udvikling

Competences

 • Kurset giver den studerende en række grundlæggende kompetencer til at deltage i udvikling og implementering af IKT-baserede systemer i byggeriets virksomheder

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examInformationsteknologi og bygningsmodellering
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
AssessmentPassed/Not Passed
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleInformationsteknologi og bygningsmodellering
Module codeB-BL-K2G-7
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science