Information Technology and Building Modelling

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. semester eller tilsvarende samt viden, der opnås i modulerne Informationsteknologi og bygningsmodellering, Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer, Strategi og performance measurements eller tilsvarende.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • koncepter, teknologier og metoder til at analysere og udvikle modeller som beskriver en bygnings funktionelle systemer, processer i byggeriet
 • koncepter, teknikker og metoder til at opbygge produkt- og procesmodeller i byggeriet
 • metoder for videnhåndtering i byggeriet 
 • principper, metoder og teknikker for design og evaluering af brugermiljøer for computerstøttet interaktion og samarbejde, og videnudveksling

Skills

 • Redegøre for principielle forskelle mellem forskellige typer af bygningsmodeller og procesmodeller, herunder 3D- og 4D-modeller
 • dokumentere kendskab til væsentlige standarder indenfor området, herunder klassifikationssystemer
 • dokumentere kendskab til væsentlige nationale og internationale tiltag vedrørende branchens anvendelse af informationsteknologi i byggeprocessen
 • redegøre for centrale problemstillinger vedrørende modelsamarbejde
 • forskellige videnrepræsentationers egenskaber og disses egnethed til modellering af forskellige systemer.
 • Konceptuel modellering i IDEF0, E-R og UML
 • Strukturering og modellering af relationsdatabaser.
 • Hypertekstbaseret repræsentation og modellering af informationscontainere i Semantic Web
 • Beskrive hvordan systemudvikling kan gennemføres i samarbejde med slutbrugere, herunder metoder til at identificere brugerkrav til systemer samt evaluering af systemer under udvikling

Competences

 • Kurset giver den studerende en række grundlæggende kompetencer til at deltage i udvikling og implementering af IKT-baserede systemer i byggeriets virksomheder

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examInformationsteknologi og bygningsmodellering
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
AssessmentPassed/Not Passed
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleInformationsteknologi og bygningsmodellering
Module codeB-BL-K2G-7
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterSpring
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science