Development of Project and Quality Management Systems

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Kvalitetsstyring – forretningsprocesser og forsyningskæde
 • Projektplanlægnings og styringsmetoder samt teknikker
 • IT-systemer til projektplanlægning og -styring 
 • Økonomisk styring af aktiviteter i virksomheder med produktion til ordre og lang produktionstid

Skills

 • Forstå kvalitetsstyring i forhold til virksomhedens forretningsprocesser og analysere organisationens behov for kvalitetsstyring med fokus på forsyningskæden, samt give forslag til ændringer og forbedringer af hele eller del af systemet.
 • Forstå for økonomisk styring af aktiviteter i virksomheder med produktion til ordrer, herunder likviditetsstyring, økonomisk kapacitetsstyring og kalkulationer til planlægning, styring og opfølgning af virksomhedens ordrebaserede produktion
 • Forstå ressource-begrænset projektstyringsproblemer og planlægge projekters afvikling under begrænsninger (fx budget, tid, ressourcer), herunder anvende metoder til projektplanlægning og -styring
 • Forstå hvordan IT-systemer kan understøtte arbejdsgange i projektdrevne virksomheder

Competences

 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem kvalitetsstyring, projektledelse, og økonomistyring og virksomhedens øvrige styringssystemer samt relationer til leverandører og kunder i værdikæden
 • Skal kunne anvende sin viden til at opnå kendskab til, at opbygge kvalitets- og projektstyringssystemer i virksomheder med ordrebaseret produktion, - under hensyn til hvordan sådanne systemer spiller sammen med virksomhedens kerneaktiviteter og virksomhedens andre styringssystemer, specielt virksomhedens økonomistyring
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om teknikker og systemer til styring af projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om hvordan man specificerer projekter og hvilke begrænsninger og problemer der kan opstå i projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om hvordan virksomheder udvikler kvalitetsstyringssystemer.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examUdvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
AssessmentPassed/Not Passed
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleUdvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer
Module codeB-BL-K1G-4
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science