Development of Project and Quality Management Systems

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Kvalitetsstyring – forretningsprocesser og forsyningskæde
 • Projektplanlægnings og styringsmetoder samt teknikker
 • IT-systemer til projektplanlægning og -styring 
 • Økonomisk styring af aktiviteter i virksomheder med produktion til ordre og lang produktionstid

Skills

 • Forstå kvalitetsstyring i forhold til virksomhedens forretningsprocesser og analysere organisationens behov for kvalitetsstyring med fokus på forsyningskæden, samt give forslag til ændringer og forbedringer af hele eller del af systemet.
 • Forstå for økonomisk styring af aktiviteter i virksomheder med produktion til ordrer, herunder likviditetsstyring, økonomisk kapacitetsstyring og kalkulationer til planlægning, styring og opfølgning af virksomhedens ordrebaserede produktion
 • Forstå ressource-begrænset projektstyringsproblemer og planlægge projekters afvikling under begrænsninger (fx budget, tid, ressourcer), herunder anvende metoder til projektplanlægning og -styring
 • Forstå hvordan IT-systemer kan understøtte arbejdsgange i projektdrevne virksomheder

Competences

 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem kvalitetsstyring, projektledelse, og økonomistyring og virksomhedens øvrige styringssystemer samt relationer til leverandører og kunder i værdikæden
 • Skal kunne anvende sin viden til at opnå kendskab til, at opbygge kvalitets- og projektstyringssystemer i virksomheder med ordrebaseret produktion, - under hensyn til hvordan sådanne systemer spiller sammen med virksomhedens kerneaktiviteter og virksomhedens andre styringssystemer, specielt virksomhedens økonomistyring
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om teknikker og systemer til styring af projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om hvordan man specificerer projekter og hvilke begrænsninger og problemer der kan opstå i projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende sin opnåede viden om hvordan virksomheder udvikler kvalitetsstyringssystemer.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examUdvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
AssessmentPassed/Not Passed
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleUdvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer
Module codeB-BL-K1G-4
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science