Framework of Construction

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om byggepolitik og byggepolitiske initiativer
 • Skal have viden om byggeriets historiske udvikling samt nyere udviklingstiltag.
 • Skal have viden om byggeriets konjunktur og samfundsmæssige betydning.
 • Skal have viden om nationale og international lovgivning i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
 • Skal have vide om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed i byggeriet.

Skills

 • Skal kunne demonstrere kendskab til anvendelse af AB92, ABT93 og ABR89 som grundlæggende aftaleforhold mellem byggesagens parter.
 • Skal kunne redegøre for gældende bekendtgørelse med tilhørende vejledninger for kvalitetssikring.
 • Skal kunne beskrive national og EU lovgivning om indhentning af tilbud og tildeling af ordre i forbindelse med byggeri.
 • Skal kunne beskrive byggeriets historiske udvikling og igangværende udviklingsinitiativer.
 • Skal kunne analysere byggeriets sammenhæng med samfundets generelle konjunkturer.
 • Skal kunne anvende vejledninger og regler omkring arbejdsmiljø i byggeriet.
 • Skal kunne redegøre for arbejdsretslige regler.

Competences

 • Skal kunne redegøre for byggeriets rammebetingelser.
 • Skal kunne relatere et givent projekt til byggeriets rammebetingelser

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examByggeriets rammebetingelser
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleByggeriets rammebetingelser
Module codeB-BL-K1G-3
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science