Framework of Construction

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om byggepolitik og byggepolitiske initiativer
 • Skal have viden om byggeriets historiske udvikling samt nyere udviklingstiltag.
 • Skal have viden om byggeriets konjunktur og samfundsmæssige betydning.
 • Skal have viden om nationale og international lovgivning i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
 • Skal have vide om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed i byggeriet.

Skills

 • Skal kunne demonstrere kendskab til anvendelse af AB92, ABT93 og ABR89 som grundlæggende aftaleforhold mellem byggesagens parter.
 • Skal kunne redegøre for gældende bekendtgørelse med tilhørende vejledninger for kvalitetssikring.
 • Skal kunne beskrive national og EU lovgivning om indhentning af tilbud og tildeling af ordre i forbindelse med byggeri.
 • Skal kunne beskrive byggeriets historiske udvikling og igangværende udviklingsinitiativer.
 • Skal kunne analysere byggeriets sammenhæng med samfundets generelle konjunkturer.
 • Skal kunne anvende vejledninger og regler omkring arbejdsmiljø i byggeriet.
 • Skal kunne redegøre for arbejdsretslige regler.

Competences

 • Skal kunne redegøre for byggeriets rammebetingelser.
 • Skal kunne relatere et givent projekt til byggeriets rammebetingelser

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examByggeriets rammebetingelser
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleByggeriets rammebetingelser
Module codeB-BL-K1G-3
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science