Management of the Construction Process

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om ydelsesbeskrivelser i byggeprojekter.
 • Skal have viden om styringsroller herunder myndighedsbehandling.
 • Skal have viden om proaktiv og reaktiv konflikthåndtering.
 • Skal have viden om grundlæggende logistik i forbindelse med opførelse af byggeprojekter.
 • Skal have viden om kvalitets- og miljøstyring af arbejder udført på byggepladser.
 • Skal have viden om avanceret projektøkonomistyring. 
 • Skal have viden om facilities management

Skills

 • Skal kunne sammenligne forskellige styringsroller i et byggeprojekt og relatere disse til byggeprocessens faser.
 • Skal kunne demonstrere indsigt i forskellige ydelsesbeskrivelser og forklare anvendelsen heraf.
 • Skal kunne redegøre for myndighedsbehandling i forbindelse med opførelse af bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne anvende forskellige konfliktløsnings-modeller.
 • Skal kunne integrere logistisk optimering i styringen af bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne forklare kvalitets- og miljøstyringssystemer.
 • Skal kunne analysere forskellige økonomiske problemer ved bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne integrere facilities management teorier i byggeprocessen.

Competences

 • Skal kunne forstå forskellige analysemodeller og have en solid viden inden for de styringsopgaver, der optræder i løbet af en byggeproces
 • Skal beherske en lang række af styringsområder i forbindelse med såvel store som små projekter. Viden opnået i dette modul skal derfor bruges som kompetencer inden for projektstyrings-områderne logistik, økonomi, risikostyring, kvalitets- og miljøstyring samt facilities management.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examByggeprocessens styringsområder
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleByggeprocessens styringsområder
Module codeB-BL-K1G-2
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science