Management of the Construction Process

2018/2019

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om ydelsesbeskrivelser i byggeprojekter.
 • Skal have viden om styringsroller herunder myndighedsbehandling.
 • Skal have viden om proaktiv og reaktiv konflikthåndtering.
 • Skal have viden om grundlæggende logistik i forbindelse med opførelse af byggeprojekter.
 • Skal have viden om kvalitets- og miljøstyring af arbejder udført på byggepladser.
 • Skal have viden om avanceret projektøkonomistyring. 
 • Skal have viden om facilities management

Skills

 • Skal kunne sammenligne forskellige styringsroller i et byggeprojekt og relatere disse til byggeprocessens faser.
 • Skal kunne demonstrere indsigt i forskellige ydelsesbeskrivelser og forklare anvendelsen heraf.
 • Skal kunne redegøre for myndighedsbehandling i forbindelse med opførelse af bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne anvende forskellige konfliktløsnings-modeller.
 • Skal kunne integrere logistisk optimering i styringen af bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne forklare kvalitets- og miljøstyringssystemer.
 • Skal kunne analysere forskellige økonomiske problemer ved bygge- og anlægsprojekter.
 • Skal kunne integrere facilities management teorier i byggeprocessen.

Competences

 • Skal kunne forstå forskellige analysemodeller og have en solid viden inden for de styringsopgaver, der optræder i løbet af en byggeproces
 • Skal beherske en lang række af styringsområder i forbindelse med såvel store som små projekter. Viden opnået i dette modul skal derfor bruges som kompetencer inden for projektstyrings-områderne logistik, økonomi, risikostyring, kvalitets- og miljøstyring samt facilities management.

Type of instruction

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examByggeprocessens styringsområder
Type of exam
Written or oral exam
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS5
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleByggeprocessens styringsområder
Module codeB-BL-K1G-2
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS5
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science