Project Management and Production in Construction

2018/2019

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Studerende med en bachelorgrad fra et andet universitet end Aalborg Universitet skal bestå kursusmodulet Problembaseret læring og projektledelse, før de kan gå til eksamen i projektet.
Modulet bygger endvidere på viden, der opnås i modulerne Byggeprocessens styringsområder, Byggeriets rammebetingelser, Udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer eller tilsvarende.

Content, progress and pedagogy of the module

Learning objectives

Knowledge

 • Skal have viden om indsamling og analyse af empirisk data.
 • Skal have viden om analysemetoder for ordreforløb.
 • Skal have viden om projektmetoder.
 • Skal have viden om modellering af processer.

Skills

 • Skal kunne analysere et ordreforløb med særlig vægt på design- og produktionsmæssige forhold. 
 • Skal kunne behandle empiriske projektdata. 
 • Skal kunne forklare produktionsmæssige og/eller kvalitetsmæssige forhold samt omkostningsmæssige forhold i ordreforløbet.
 • Skal kunne fortolke sammenhængen imellem aktiviteter i produktionen gennem konstruktion af helhedsmodeller og af detailmodeller, der beskriver de nævnte forhold. 
 • Skal kunne analysere procesforløb og værdiskabelse. 
 • Skal kunne ræsonnere mellem projektet og organisationens strukturelle, tekniske og ressourcemæssige opbygning. 
 • Skal kunne fortolke samspillet mellem de involverede parter i et projekt, eller ordreproducerende virksomhedens forskellige organisatoriske enheder.
 • Skal kunne argumentere ved hjælp af præcis produktionsmæssig terminologi. 
 • Skal kunne argumentere for virksomhedens relation til selve byggeprocessen. 

Competences

 • Skal kunne vurdere de foreslåede systemer og deres følsomhed over for ændringer i f.eks. kundekrav, myndighedskrav, kvalitetskrav m.v.
 • Skal kunne opstilles proces- og produktmodeller. Modellerne skal være operationelle, og kan være baseret på et deterministisk, stokastisk eller heuristisk grundlag.
 • Skal kunne vurdere betydningen for virksomheden eller projektet af at ændre de nuværende forhold og indføre de foreslåede ændringer skal eksempelvis vurderes ud fra økonomiske, organisatoriske, sociale og tekniske konsekvenser
 • Skal kunne opstille og reflektere over konkrete implementeringsplaner
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Type of instruction

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Exam

Exams

Name of examProjektledelse og produktion i byggeriet
Type of exam
Oral exam based on a project
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve
ECTS15
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Facts about the module

Danish titleProjektledelse og produktion i byggeriet
Module codeB-BL-K1G-1
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS15
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Civil Engineering
DepartmentDepartment of Civil Engineering
FacultyFaculty of Engineering and Science