Fundering og jordtryk

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Ingeniørgeologi og geoteknik, Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om projektering og udførelse af funderingskonstruktioner
 • Skal have viden om projektering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner 
 • Skal have viden om projektering i forbindelse med skråningsstabilitet
 • Skal have viden om strømningsproblematikker for grundvand
 • Skal have viden om projektering og udførelse af grundvandssænkningsanlæg

Færdigheder

 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for beregning af totalstabilitet. 
 • Skal kunne bestemme bæreevne af pælefundering.
 • Skal kunne redegøre for grundvandsstrømninger i jord.
 • Skal kunne redegøre for metoder til grundvandssænkning
 • Skal kunne foretage dimensionering af grundvandssænkninger

Kompetencer

 • Skal kunne identificere og analysere funderingsløsninger
 • Skal kunne identificere og analysere jordtrykspåvirkede konstruktioner og metoder
 • Skal kunne redegøre for metoder og beregninger til bestemmelse af pælebæreevner
 • Skal kunne identificere og analysere problemstillinger omkring behov for grundvandssænkning.
 • Skal kunne identificere og analysere stabilitetsproblematikker.
 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi og indgå i en dialog omkring fordele og ulemper ved funderingsløsninger og grundvandssænkning

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFundering og jordtryk
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelFoundation and Earth Pressure
ModulkodeB-BK-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet