IKT-støttet samarbejde og Usability Engineering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Gennemført 2. Semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektenheden skal give den teoretiske og praktiske baggrund for at den studerende kan deltage aktivt i specificering udvikling og afprøvning af IKT-støttede brugermiljøer for samarbejde og kommunikation.

Læringsmål

Viden

 • Metoder for brugerinvolvering i kreativt og innovativt design af bygninger indenfor og mellem virksomheder
 • Metoder for brugerinvolvering i systemudvikling
 • Evalueringsparadigmer ved systemudvikling
 • Augmented og virtual reality miljøer

Færdigheder

 • Specificering, udvikling og afprøvning af IKT-støttede brugermiljøer for samarbejde og kommunikation
 • Identifikation af brugerbehov og evaluering af systemer
 • Brug af konceptuelle modelleringsmetoder herunder Contextual Design metodikken
 • Brugerdreven innovation i byggeprocessen
 • Kendskab til opbygning og egenskaber for augmented and virtual reality systemer
 • Anvende teorier og metoder for specificering af brugeres behov og krav til systemer 
 • Anvende teorier og metoder for evaluering af systemer 
 • Redegøre for hvordan slutbrugere kan inddrages i systemudvikling
 • Dokumentere kendskab til hvordan IKT kan støtte brugerdreven innovation i byggeprocessen
 • Dokumentere kendskab til formulering af forandringsstrategier ved indførelse af IKT
 • Forståelse for sammenhænge mellem projektet og organisationens strukturelle, tekniske og ressourcemæssige opbygning.
 • Kendskab til samspillet mellem virksomhedens forskellige organisatoriske enheder
 • Forståelse for virksomhedens relation til selve byggeprocessen

Kompetencer

 • De studerende opnår kompetencer til at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af procesforløb, hvor der indgår specificering udvikling og afprøvning af IKT-støttede brugermiljøer og arbejdsprocesser for samarbejde og kommunikation mellem forskellige aktører

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIKT-støttet samarbejde og Usability Engineering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Supported Collaboration and Usability Engineering
ModulkodeB-BI-K3G-9
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet