Implementering af IT-baserede systemer i organisationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Paradigmer for organisatorisk forandring.
 • Forandringsledelse og forandringskommunikation.
 • Implementering af it-baserede systemer: Udfordringer forbundet med organisatorisk implementering af it-baserede systemer fra projekter startes, og til systemer er succesfuldt implementeret. Der fokuseres både på de ledelsesmæssige problemstillinger, der er forbundet med organisatorisk forandring, og de konkrete praktiske aktiviteter (fx uddannelse af brugere) der er forbundet med implementering af it-baserede systemer.

Læringsmål

Viden

 • De studerende skal opnå viden om ledelsesmæssige og praktiske problemstillinger forbundet med implementering af it-baserede systemer i organisationer.
 • Indenfor teori om forandringsledelse af it-relaterede forandringsinitiativer skal de studerende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning

Færdigheder

 • Reflektere over viden om implementering af it-baserede systemer på et videnskabeligt grundlag.
 • Analysere forandringsinitiativer og opstille strategier og planer for håndtering af forandringsprocesser i forbindelse med implementering af it-baserede systemer.
 • Lede organisatoriske forandringsprocesser som omhandler implementering af nye it-baserede systemer.
 • Forestå praktiske opgaver forbundet med indførelse af nye it-baserede systemer, herunder tilrettelæggelse af undervisningsforløb
 • Skal kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor implementering af it-baserede systemer 
 • De studerende skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor implementering af it-baserede systemer med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • Den studerende kan efter kurset medvirke til organisatorisk implementering af IT-baserede systemer fra projekter startes, og til systemer er succesfuldt implementeret. Herunder indblik i ledelsesmæssige problemstillinger, der er forbundet med organisatorisk forandring samt konkrete praktiske aktiviteter (fx uddannelse af brugere) der er forbundet med implementering af IT-baserede systemer.  

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImplementering af IT-baserede systemer i organisationer
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementation of IT-based Systems in Organisations
ModulkodeB-BI-K3G-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet