IKT-støttet udførelse, aflevering og Facilities Management

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Gennemført 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektenheden skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for arbejdsmetoder og værktøjer til understøttelse kravformulering, samarbejde og informationsudveksling mellem byggeriets parter i byggeriets sene faser. 

Læringsmål

Viden

 • Metoder for evaluering og procesoptimering gennem IKT-støttede værktøjer og metoder i de sidste faser af byggeriets værdikæde
 • Evalueringsparadigmer ved systemudvikling
 • Augmented Reality og Virtual Reality miljøer
 • Den studerende skal i projektenheden tilegne sig grundlæggende viden om organisering og databehov samt de systemer, der anvendes i udførelse samt drift og vedligehold 
 • Forståelse for sammenhænge mellem projektet og organisationens strukturelle, tekniske og ressourcemæssige opbygning, herunder kendskab til samspillet mellem virksomhedens forskellige organisatoriske enheder

Færdigheder

 • Deltage i specificering, udvikling og afprøvning af IKT-støttede systemer for samarbejde og kommunikation
 • Gøre brug af konceptuelle metoder til analyse og optimering af processer herunder Contextual Design metodikken
 • Bidrage til kravspecifikation og opbygning af Augmented Reality og Virtual Reality systemer
 • Anvende teorier og metoder for specificering af værdiprocessen
 • Anvende teorier og metoder for evaluering af systemer 
 • Redegøre for hvordan aktører kan inddrages i systemudvikling
 • Redegøre for den principielle opbygning, integration og anvendelse af forskellige planlægnings- og styringsværktøjer til byggeriets udførelses- og driftsprocesser
 • Redegøre for metoder til at afklare behovet for egenskabsdata til specifikke processer
 • Beskrive systemer for indeholdelse og behandling af driftsrelevante data
 • Forståelse for potentialer, barrierer og muligheder for forandring i forhold til den eksisterende proces i udførelse, aflevering og Facilities Management.

Kompetencer

 • Den studerende opnår kompetencer til at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af procesforløb i forbindelse kravformulering, samarbejde og informationsudveksling mellem byggeriets parter i byggeriets sene faser.. Herunder kan den studerende definere informationsbehov og styre IKT-støttede kommunikation og arbejdsprocesser. 
 • De studerende skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport, samt kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIKT-støttet udførelse, aflevering og Facilities Management
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Supported Construction and Facilities Management
ModulkodeB-BI-K3G-10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet