Informationsteknologi og videnshåndtering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kursusmodulet Informationsteknologi og bygningsmodellering

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå viden om grundlæggende koncepter, teknologier og metoder til at analysere og udvikle modeller som beskriver en bygnings funktionelle systemer, komponentsystemer, processer i byggeriet samt modeller for videnshåndtering, herunder:

Læringsmål

Viden

 • Videnrepræsentationer i teori og praksis herunder konceptuelle modeller og datamodeller
 • Kunne beskrive hvordan viden kan samles, skabes, bearbejdes og formidles i virksomheder
 • Grundlæggende koncepter, teknologier og metoder for håndtering af viden i virksomheder
 • Have kendskab til potentialer og barrierer ved opbyggelse af virtuelle organisationer
 • Have kendskab til forskellige processer i byggeriet og disses relationer
 • Computer Integrated Architecture/Engineering/Construction (A/E/C)
 • Systemer og begreber indenfor videnshåndtering
 • Grundlæggende kendskab til metoder og systemer for IKT støttet informations- og videndeling i byggeprocessen
 • Kendskab til byggeprocessens grundlæggende ontologier
 • Kendskab til egenskaber og opbygning af 3D-4D-5D-nD-modeller
 • Bygningsinformationsmodeller (BIM) i historisk perspektiv
 • Link mellem virtuelle bygningsmodeller og den fysiske bygning
 • Metoder og teknologier for Data Mining og Data Warehousing
 • Modeller og værktøjer for samarbejde. Brancheanvisninger for arbejdsmetoder
 • Modeller og værktøjer for IKT støtte på byggepladsen

Færdigheder

 • Forskellige videnrepræsentationers egenskaber og disses egnethed i praksis til modellering af forskellige systemer herunder Semantic Web baserede repræsentationer
 • Redegøre for principielle forskelle mellem forskellige typer af procesmodeller for videnshåndering samt redegøre for en række anvendelsesmuligheder for disse modeller
 • Dokumentere kendskab til hvordan virtuelle bygningsmodeller kan linkes til den fysiske bygning
 • Dokumentere kendskab til bygningers funktions og komponent systemer
 • Dokumentere kendskab til digital aflevering af bygningsmodeller og relevante drifts- og vedligeholdelsesdata
 • Dokumentere grundlæggende kendskab til metoder og systemer for IKT støttet informations- og videndeling i byggeprocessen herunder Semantic Web teknologier
 • Have kendskab til-IKT systemer til supportering af videnledelse
 • Have kendskab til hvordan simulerings- og analysesystemer kan integreres med bygningsmodeller
 • Have kendskab til udvikling af IKT Strategier og håndtering af forandringsprocesser
 • Grundlæggende viden om systemer for distribueret læring
 • Dokumentere kendskab til væsentlige standarder indenfor området, herunder klassifikationssystemer

Kompetencer

 • Kurset giver den studerende en række grundlæggende kompetencer til at specificere bygningsprocesser og en bygnings funktionelle systemer og hvordan disse kan modelleres på konceptuelt og data niveau. 

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationsteknologi og videnshåndtering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Technology and Knowledge Management
ModulkodeB-BI-K2G-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet