Virtuelle bygninger og datamodeller

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Projektenheden forudsætter, at 1. semester er gennemført.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektenheden skal bidrage til, at de studerende tilegner sig viden og færdigheder indenfor bygningsmodeller i bred forstand og underliggende datarepræsentationer. Med udgangspunkt i den samlede byggeproces for et større byggeprojekt skal den studerende der gennemfører modulet have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

 • Bygningsmodeller og underliggende datamodeller
 • Krav til bygningen og relevante modeller
 • Modelleringsværktøjer relevante for de forskellige faser i byggeprocessen og bygningens levetid herunder Building Information Modelling (BIM)
 • Organisering af byggeprocessen. Herunder behov og krav til datamodeller, klassifikation og ontologier i relation til byggeprocessen.
 • Intelligente og responsive bygninger.

Færdigheder

 • Redegøre for den principielle opbygning, integration og anvendelse af forskellige modeller af byggeriets produkter og processer
 • Redegøre for sammenhængen mellem forskellige krav til bygningens funktionssystemer og de opstillede modeller
 • Dokumentere grundigt kendskab til nationale og internationale standarder og anvisninger for modellerne og deres anvendelse
 • Redegøre for principielle forskelle mellem forskellige former for datamodeller
 • Demonstrere overblik over et repræsentativt udvalg af værktøjer, som kan anvendes til modelleringen 

Kompetencer

Kan rådgive i forbindelse med specifikation, opbygning og integration af produkt- og procesmodeller i større byggeprojekter

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirtuelle bygninger og datamodeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelVirtual Buildings and Data Models
ModulkodeB-BI-K2G-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet