Problemorienteret læring og teknologiledelse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på studiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for enkelte grundlæggende læringsteorier 
 • Redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL), herunder Aalborg modellen
 • Redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Redegøre for bæredygtighed som begreb, herunder samspillet imellem økonomiske, sociale og miljømæssige forhold 
 • Redegøre for forskellige tilgange til teknologianalyse og teknologivurdering i et bæredygtighedsperspektiv.

Færdigheder

 • Planlægge og styre et problembaseret og projektorganiseret studieprojekt udført af en projektgruppe
 • Formidle projektarbejdets resultater såvel som projektarbejdsprocessen på en sammenhængende, struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt som mundtligt og grafisk
 • Analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • Reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter; 
 • Analysere og vurdere egen studieindsats og læring i relation til et problembaseret gruppearbejde med henblik på fortsat faglig udvikling
 • Analysere og vurdere kollaborative læringsprocesser med henblik på fælles vidensudvikling og erfaringsdannelse
 • Vurdere sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser forbundet med anvendelse af konkrete teknologiske løsninger
 • Analysere samspillet imellem drivkræfter og barrierer givet af det teknologiske potentiale på den ene side og holdningen fra forskellige interessenter på den anden side
 • Analysere en given problemstilling i et teknologisk, samfundsmæssigt og humanistisk perspektiv ved brug af sociologiske metoder
 • Foretage en teknologianalyse i et procesperspektiv, og på denne baggrund stille konkrete forslag til teknologiledelse
 • Designe en problemløsning under hensyntagen til både økonomiske, social og miljømæssige forhold.

Kompetencer

 • Indgå i et teambaseret projektarbejde
 • Formidle et projektarbejde 
 • Reflektere og udvikle egen læring bevidst
 • Indgå i og optimere kollaborative læreprocesser i relation til konkrete teknologiske projekter
 • Reflektere over bæredygtighed i relation til fremtidigt professionelt virke.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblemorienteret læring og teknologiledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning and Technology Management
ModulkodeB-BI-K1G-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet