Projektledelse og økonomi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om økonomiske vilkår for bygge- og anlægsbranchen.
 • Skal have viden om budgettering, bogføring og budgetanalyse.
 • Skal have viden om drifts-, og investerings- og finansieringsmæssige kalkuler.
 • Skal have viden om generelle projektledelsesmodeller.
 • Skal have viden om grundlæggende projektplanlægningsværktøjer såsom tids- og ressourceplaner.
 • Skal have viden om generelle organisations- og motivations- og kommunikationsteorier.
 • Skal have viden om arbejdsmiljø og sikkerhed og sundhed på byggeprojekter.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til kalkulation af omkostninger i produktionsvirksomheder.
 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til vurdering af investerings fordelagtighed samt til finansieringen af disse aktiviteter.
 • Skal kunne forklare almindelige hændelsers bogmæssige posteringer.
 • Skal kunne analysere regnskaber og på grundlag heraf vurdere den økonomiske situation.
 • Skal kunne argumentere for sædvanlige modeller for motivation, kommunikation og ledelse og anvende modellerne på mindre komplekse cases.
 • Skal kunne forklare traditionelle modeller for organisering af byggeprojekter samt mere moderne samarbejdsformer i sådanne projekter
 • Skal kunne udforme relevante tids- og ressourceplaner ud fra principperne bag lean construction.
 • Skal kunne forklare begreber og metoder der bruges i ledelse af arbejdsmiljøarbejdet på en byggeplads
 • Skal kunne vurdere konkrete cases med henblik på deres anvendelse af konkretet arbejdsmiljømæssige redskaber.

Kompetencer

 • Skal kunne redegøre for projektaktiviteters indvirkning på de økonomiske posteringer samt de styringsmæssige opgaver i projektledelsen.
 • Skal kunne redegøre for det økonomiske og ledelsesmæssige rationale i at arbejde aktivt med arbejdsmiljø.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Economics
ModulkodeB-BI-K1G-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet