IT-støttet projektering og udførelse af bygningskonstruktioner

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Svarende til optagelseskravene

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • I projektenheden skal den studerende tilegne sig grundlæggende viden om byggeriets organisering og informationsbehov samt de systemer, der anvendes til modellering og udveksling af informationer i samarbejdet mellem byggeriets aktører.
 • Den studerende skal kunne analysere dette samspil mellem byggeriets parter igennem et problemorienteret projektarbejde og at formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt

Færdigheder

 • Beskrive byggeriets grundlæggende processer og disses relationer
 • Beskrive gældende branchestandarder og lovgivning med relation til udveksling af informationer og modeller i byggeprocessen
 • Beskrive grundlæggende egenskaber for systemer til modellering af bygninger
 • Beskrive grundlæggende egenskaber for systemer til støtte af samarbejde i byggeprocessen
 • Redegøre for egenskaber for forskellige multimedia kommunikations- kanaler og virtuelle verdener.
 • Redegøre for metoder til at analysere tidsforbruget for et byggeprojekt og opstille tidsplaner som stavdiagrammer og netværksdiagrammer.
 • Redegøre for metoder til at analysere omkostningerne ved opførelsen af et byggeprojekt og udforme et foreløbigt overslag.
 • Analysere kravene til og indrette en byggeplads, der er passende for byggeprojektet.
 • Opstille en projektorganisation, der angiver de juridiske relationer mellem parterne i byggeprojektet samt en organisation, der vurderes passende til styring af byggeprojektet med særligt fokus på støtte af IT-systemer
 • Skal kunne redegøre for den proces, som semestergruppen har gennemlevet. 
 • Skal kunne dokumentere projektarbejdet og dets resultater i en velstruktureret rapport. 
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en præsentation af projektarbejde.

Kompetencer

 • Den studerende kan forholde sig kritisk til organisering af byggeprocessen med henblik på ansvarsområder, aftaler, projektorganisering samt relationer mellem delprocesser.
 • Overblik over eksisterende processer og værktøjer for analyse og simulering, informationshåndtering, videnudveksling og samarbejde.
 • Kan tage beslutninger om metodik og værktøjer for dokumentation af bygningers form og funktion.
 • Kan vurdere potentialer, barrierer og muligheder/ønsker til forandring i forhold til den eksisterende byggeproces.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-støttet projektering og udførelse af bygningskonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelIT supported Design and Construction of Buildings
ModulkodeB-BI-K1G-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet